Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Onsdag den 25. marts 2015


4 husstande var repræsenteret på mødet..


1. Valg af dirigent


Morten (R292) blev valgt til dirigent.


2. Formandens beretning


Formanden gjorde status for de forgangne 2 år. Som allerede nævnt på sidste generalforsamling i 2013, så er aktivitetsniveauet i foreningen meget lavt. Der er ble-vet etableret en støttemur på Lilleringvej ud for parcellerne på Araliavej. Vi har pt. Kontakt til kommunen omkring afslutningen af denne. Ellers har vi kun afholdt 3 møder.


Vi mangler pt. En hjemmesideansvarlig. Er der nogen der har mod på det, så må de meget gerne melde deres interesse.


3. Aflæggelse af regnskab


Regnskabet blev fremlagt. Der var ingen yderligere kommentarer.


4. Forslag fremsendt rettidigt


Christina (R300) havde stillet forslag om at anvende sandkassen til ”natur/balancebane. Pris ca. 2.500-3.000,- + moms. Forslagsstilleren var blevet forhindret. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.


Igangsætningen forudsætter at Christina får lavet et endeligt tilbud og får sat gang i projektet og står for dette.


5. Budget


Budgettet blev fremlagt med et fastholdt kontingent.

Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg af Formand


Morten (R292) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat


7. Valg af Kasser – udgår ikke på valg

 

8. Valg af suppleant


Christina (R300) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat


9. Valg af revisor


Peder (R282) var på valg og blev genvalgt uden modkandidat.

 

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.