Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Onsdag den 28. marts 2016
11 fremmødte og 9 husstande var repræsenteret på mødet..


1. Valg af dirigent


Morten (R292) blev valgt til dirigent.


2. Formandens beretning


Formanden gjorde status for det forgangne år. Der er kun afholdt 1 møde, planlægning af generalforsamlingen.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at en del af fællesarealet ikke tilhører os, men en parson der bor i Nibe. Stykker er det som hedder matrikel 2ac.


Beretningen blev godkendt


3. Aflæggelse af regnskab


Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Vi havde i 2015 et overskud på ca. 3000,-. Der var ingen yderligere kommentarer.


4. Forslag fremsendt rettidigt


Der var fremsendt ønske om mere belysning på fællesarealet. Det blev vedtaget at bestyrelsen tager fat i belysningsselskabet for at hører om muligheden for at få tændt mere lys på fællesarealet.

"Efter mødet":Der er nu skiftet til LED belysning og alle skulle nu være tændt. Skal vendes på næste generalforsamling.


5. Budget


Budgettet blev fremlagt med et fastholdt kontingent.

Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg af Formand - udgår ikke på valg7. Valg af Kasser


John(R306) genopstillede og blev genvalgt

 

8. Valg af medlem


Erik (R308) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat


9. Valg af revisor


Connie (R298) stillede op og blev valgt.


 10. Eventuelt


Der blev stillet forslag om at bestyrelsen skulle arbejde på at få opstillet skilte om hundeluftning, indkøb af affaldsspand og en genovervejelse af grøn dag/fællesspisn

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.