Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Mandag den 27. marts 2017
14 fremmødte og 11 husstande var repræsenteret på mødet..


1. Valg af dirigent


Morten (R292) blev valgt til dirigent.


2. Formandens beretning


Formanden gjorde status for det forgangne år. Der er kun afholdt 1 møde, planlægning af generalforsamlingen og gennemgang af regnskab.

Vi har fået lys i alle lygtepæle, som var et punkt på sidste års generalforsamling. Dette punkt blev diskuteret efterfølgende og der er stadig mørkt og Bjarne undersøger om man kan få "private" solcelle lamper som kan sættes op hvor der er mørkest.

I løbet af året har vi fået overdraget vedligeholdelsen af hjemmesiden fra Lars (som er flyttet fra området) til Morten (R292)


Beretningen blev godkendt


3. Aflæggelse af regnskab


Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Vi havde i 2016 et overskud på ca. 12.400,- mod et budget på -1800. Der var ingen yderligere kommentarer.


4. Forslag fremsendt rettidigt


Der var fremsendt 2 forslag:

Forslag 1: Beskæring af bevoksningen på voldene.

- Forslaget blev vedtaget og Jan laver et tilbud på at udføre dette


Forslag 2: Handel af parcel 2AC inklusiv aflysning af deklaration herpå - Generalforsamlingsholdning:

- Generalforsamlingen er positive overfor at Araliavej 12 køber martikel 2AC og må bruge det som "privat areal"


5. Budget


Budgettet blev fremlagt med et budgeteret underskud på 3500,-. Kontingent blev fastholdt på 2000,- årligt..

Budget og kontingent blev godkendt.


6. Valg af Formand

Morten (R292) blev genvalgt.


7. Valg af Kasser - udgår ikke på valg


 

8. Valg af medlem


Christina (R300) genopstillede og blev genvalgt som suppleant


9. Valg af revisor


Peder (R282) blev genvalgt.


 10. Eventuelt


Målene på fællesarealet blev aftalt gennemgået af Jan og repereres hvis nødvendigt.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.