Parcelforeningen Harlev

anno 1999

Referat af ordinær generalforsamling i Parcelforeningen


Torsdag den 31. marts 2011


8 husstande repræsenteret.


1.   Valg af dirigent:

Morten (R292)blev valgt.

 

2.    Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har kun holdt 2 møder i årets løb, så beretningen var ikke lang.

Morten kunne bl.a. fortælle at vi har udarbejdet et velkomstbrev til nye i området, som fortæller noget om foreningen, bestyrelsens arbejdsopgaver m.m.

Morten fortalte også lidt om vores grønne grill/arbejdsaften hvor der blev udrettet en masse.

Bestyrelsen har også drøftet regler vedr. parkering, og er kommet frem til at det er for omfattende – da reglerne i sidste ende skal godkendes af politiet.

 

3.    Aflæggelse af regnskab:

John (R306) gennemgik regnskabet – og det blev godkendt.

 

4.    Indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen.

 

5.    Budget

Budget blev godkendt.

 

6.    Valg af formand:

Morten (R292) var på valg og blev genvalgt.

 

7.    Valg af kasserer:

Udgår - ikke på valg.

 

8.    Valg af bestyrelsesmedlem:

Bjarne (R302) var på valg og blev genvalgt.

 

9.    Valg af revisor:

Brian (R284) blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

10.   Eventuelt:

Bo (R280) mindede om at der er kabler i jordvoldene mod Rødlundvej - Morten undersøger nærmere.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.