22.4.2018

Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 18.4.2018 i Cafeen, Lokalcenter Næshøj

Fremmødte: 12 personer fra 8 parceller

Referent: Erik, R308

Pkt. 1: Traditionen tro blev formanden valgt som dirigent

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om forgangne år:

a)      Skraldespand opstillet på fællesarealet

b)      Hjørne af fællesarealet (mat. 2ac) er afstået til Araliavej 12 (se referat fra forrige ordinære generalforsamling). Thomas, Araliavej 12, har foretaget fældning af træer på dette areal og fremlagde sin plan for hæk. Herunder blev diskuteret, at de resterende to træer kommer til at ligge i skel eller umiddelbar nærhed. Der blev diskuteret og generelt tilkendegivet, at disse to træer også kan fældes. Thomas udtrykte ønske om at fællesarealet umiddelbart uden for kommende hæk kunne få forløb som på fællesarealet i øvrigt, dvs. med et ca. 2m bredt bælte med buske. Thomas vil forestå alle udgifter i forbindelse med disse ændringer. Det blev generelt tilkendegivet, at dette var acceptabelt.

c)      Ekstraordinært vedligehold af fællesareal. Det blev generelt tilkendegivet, at det er blevet pænt efter beplantning på voldene mm. er blevet kraftigt beskåret.

d)      Vintervedligehold. Der skal søges ny ordning med snerydning af stierne gennem fællesarealet, da nuværende leverandør af vintervedligehold ikke længere kan forestå denne opgave.

Pkt. 3: Regnskab aflagt af John, R306.

Pkt. 4: Rettidigt indkomne forslag: Ingen

Pkt. 5: Budget fremlagt v/ John, R306. Kontingentet fastholdes på nuværende 2000kr. årligt.

Pkt. 6: Erik, R308 valgt som formand.

Pkt. 7: John, R306 valgt som kasserer.

Pkt. 8: Christina, R296 valgt som bestyrelsesmedlem.

Pkt. 9: Christina, R300 er ikke på valg og fortsætter som suppleant.

Pkt. 10: Conni valgt som revisor

Pkt. 11: Ingen emner.