7.3.2019

Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 7.3.2019 i Cafeen, Lokalcenter Næshøj

Fremmødte: 8 personer fra 7 parceller

Referent: Erik, R308

Pkt. 1: Traditionen tro blev formanden valgt som dirigent

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om forgangne år:

a)      Træer er fældet som accepteret på forrige generalforsamling ifm. afståelse af hjørne af fællesarealet (mat. 2ac) til Araliavej 12.

b)      Møde med Bøgeparken-repræsentant mm. vedr. huller i Araliavej

Pkt. 3: Regnskab aflagt af John, R306. Regnskab godkendt.

Pkt. 4: Rettidigt indkomne forslag

a)      Udbedring af revner i asfaltstier på fællesarealet

b)      Grøn aften mhp. klipning af udhængende grene på beplantning lang græsarealerne.

Ad 4a) Bestyrelsen undersøger omkostninger forbundet med udbedring.

Ad 4b) Udhængende grene besværer græsslåning. Bestyrelsen planlægger grøn aften til afholdelse engang i maj.

Pkt. 5: Budget fremlagt v/ John, R306. Budget godkendt. Kontingentet fastholdes på nuværende 2000kr. årligt per husstand.

Pkt. 6: Erik, R308 valgt som formand.

Pkt. 7: Udgår. John, R306 ikke på valg og fortsat kasserer.

Pkt. 8: Udgår. Christina, R296 ikke på valg og fortsat bestyrelsesmedlem.

Pkt. 9: Helle, A4 opstillet og valgt som suppleant.

Pkt. 10: Peder genvalgt som revisor

Pkt. 11: Ingen emner.