Parcelforeningen Harlev

anno 1999


Navn, hjemsted og formål


§ 1


Foreningens navn er ”Parcelforeningen Harlev anno 1999”


§ 2


Foreningens hjemsted er Århus kommune.


Foreningen består af de på vedhæftede deklaration anførte parceller. Det vil sige Rødlundvej 276 til 312 (Lige numre), Araliavej 2 til 12 (Lige numre) og Araliavej 20 til 26 (Lige numre).


Enhver ejer af disse parceller er pligtig til at være medlem af parcelforeningen.


§ 3


Parcelforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme og fællesareal.


Parcelforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisere foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt andre forhold af fælles interesse.


De af foreningen trufne bestemmelser til gennemførelse af nævnte foreningsformål er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

COPYRIGHT © 2003 Parcelforeningen Harlev anno 1999

Send e-mail til webmaster@parcelforeningen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.